www.proman.fi »
Framsida »
ProMan Interim
Introduktion till Interim Management
Varför använda Interim Management
Referensuppdrag
Intresserad av våra tjänster
Vanliga frågor/FAQ
Nyheter
Länkar
Arbeta som Interimchef
ProMan Interim
Högbergsgatan 30 A
00130 Helsingfors
Tfn: 09-6120 260
Lars.Wikholm@proman.fi
in english suomeksi
www.proman.fi
Varför använda vår Interim Management Service?
  • Flexibla chefer som är redo att rycka in inom 10 dagar efter uppdragsgivarens medgivande och med minimala rekryterings- och uppsägningsformaliteter.
  • Insiktsfulla och effektiva chefer som skapar snabba resultat. Interimchefer är erfarna och kompetenta för jobbet och fokuserar på att realisera resultat. Interimchefen tillför expertkunskap, den begärda kompetensen och ny insikt.
  • Interim Management är en kostnadseffektiv lösning. Kunden betalar endast för dagar arbetade. Det finns inga extra kostnader för klienten som sociala avgifter och pensionsförsäkring, sjukdom och sjukförsäkring, rekryteringskostnad eller uppsägningskostnader.
  • Den temporära chefen nydanar ledningsgruppen. En Interimchef tillför ett mycket erfaret och externt bedömningssätt och överför kunskap och erfarenhet till ditt team.
  • Professionella chefer med utomordentliga projektledarkunskaper och ett objektivt synsätt.
  • Förändringar kan bli implementerade och organisationsluckor kan bli åtgärdade. Projekt blir uträttade. En Interimchef utvecklar mer än bara rekommendationer, han eller hon tar fullt ansvar för att det blir implementerat.
  • Förbättrar fokus. Klara definitioner för viktiga milstenar, kontinuerliga uppdateringsrapporter och mätning av resultat.
  • Stödjande nätverk. För att säkerställa framgång genomförs uppdragen normalt genom professionella och kvalificerade Interimchefer vilka också har support i företagets olika nätverk.
www.proman.fi »