www.proman.fi »
Framsida »
ProMan Interim
Introduktion till Interim Management
Varför använda Interim Management
Referensuppdrag
Intresserad av våra tjänster
Vanliga frågor/FAQ
Nyheter
Länkar
Arbeta som Interimchef
ProMan Interim
Högbergsgatan 30 A
00130 Helsingfors
Tfn: 09-6120 260
Lars.Wikholm@proman.fi
in english suomeksi
www.proman.fi
Kort introduktion till Interim Management Läs mera »
Den ökade efterfrågan av Interimchefer drivs av ett behov hos organisationer för extra, kvalificerad och rutinerat stöd under tider av förändring. Över de senaste åren har intresset ökat markant. Fler organisationer använder Interimschefer. Fler seniora chefer väljer att bli interimschefer.

Att använda temporära chefer som en del av Human Resources strategin möjliggör en ökning av organisationens flexibilitet och kapacitet att röra sig snabbt. Många företag har fortfarande inte upptäckt Interim Management och de verkliga fördelarna med temporära företagsledare eller Interimschefer.

ProMan Interim tillhandahåller erfarna och seniora chefer eller styrelseledamöter för att lösa en specifik ledarroll på temporär basis, vanligtvis under 3 till 24 månader. Interim management kan användas för utföra vilken process av tillväxt och förändring i företagets livscykel som behöver specialistkunskaper och erfarenhet. Interimschefer är oftast det mest kosteffektiva sättet att fylla oförutsedda luckor och utföra temporära projekt.

www.proman.fi »